ششمین یادمان شهدای منطقه آزاد ارس رونمایی شد 

 

حوزه علمیه فاطمه الزهرا در جلفا زمینه جذب طلاب خارجی را فراهم می کند 

 

آب رودخانه ارس درپی بارندگی های اخیر افزایش یافت .